5/5
Seberealizace 100%
Team spirit 95%
Kariérní růst 93%
Prostředí 97%
Dostupnost 91%
Finance 95%
Uvedená data vychází ze zaměstnaneckého průzkumu realizovaného v roce 2019 a přímých zkušeností v rámci pravidelné spolupráce od roku 2013.

CGB laboratoř a.s. byla založena v roce 1994 a poskytuje diagnostickou činnost v oborech patologie a od roku 2001 také lékařské genetiky. Počtem zaměstnanců a šíří poskytovaných služeb se řadí mezi největší pracoviště v České republice.

CGB laboratoř a.s. má nadregionální působnost – zajišťuje služby nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro Zlínský kraj, Brněnský kraj a Olomoucký kraj. Provádí konzultace v rámci celé ČR, ve speciálních případech i se zahraničními odborníky. Laboratoř navázala úzkou spolupráci s universitními pracovišti a s odborníky z fakultních nemocnic v Ostravě a v Olomouci.
Součástí CGB laboratoře a.s. jsou laboratoře patologie, molekulární patologie, cytogenetiky a molekulární genetiky.

CGB laboratoř a.s. je první akreditovanou laboratoří v ČR podle normy ISO ČSN EN 15189 v oboru patologie. Akreditovaná je i odbornost lékařské genetiky. Akreditovaná CGB laboratoř a.s. garantuje vysokou úroveň diagnostiky v souladu s nejmodernějšími poznatky vědy v oboru patologie i lékařské genetiky. Osvědčení je platné v evropských zemích a tím je zajištěna garance péče i pro pojištěnce EU.

CGB laboratoř a.s. je doporučena ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Laboratoř je akreditovaným školícím pracovištěm jak v oboru patologie, tak v oboru genetiky.

Pravidelně jsou pořádány mezioborové semináře, zaměstnanci se aktivně zúčastňují odborných seminářů, sjezdů v ČR i na mezinárodní úrovni. Odborníci CGB laboratoře a.s. mají také bohatou publikační činnost.

Od 1.1.2017 došlo rozšíření laboratoře patologie o pracoviště ve Zlíně, které je situováno přímo v prostorách Nemocnice Atlas a.s., třída T.Bati 5135, Zlín.

Nezapomínáme na work / life balance a mimo odborné semináře, se společně dokážeme potkat také v neformálním prostředí, kde dále rozvíjíme kupříkladu leadership, osobní produktivitu a další aktuální témata.