Důvěryhodný zaměstnavatel
5/5
prostředí 87%
kolektiv 89%
dostupnost 85%
seberealizace 83%
profesní růst 86%
finance 82%
Uvedená data vychází ze zaměstnaneckého průzkumu realizovaného v roce 2019 a pravidelné spolupráce od roku 2018.

Skupina RenoFarmy zahrnuje zemědělské aktivity skupiny RenoEnergie, která působí již od roku 2004 v oblasti energetiky. Skupinu RenoFarmy jsme se společně s mými partnery rozhodli vytvořit z jednoho prostého důvodu. Po úspěchu skupiny RenoEnergie ve výstavbě malých vodních elektráren jsme hledali další oblast, na kterou bychom mohli úspěšně aplikovat náš styl podnikání, který je založen hlavně na respektu k přírodě, dlouhodobých investicích a myšlenkách na budoucnost a další pokolení. Touto oblastí se stalo zemědělství. 

Jelikož jsem vystudoval Zemědělskou univerzitu, znamená pro mne působení v zemědělství návrat ke kořenům. Současně to vnímám jako jistý závazek vůči příštím generacím. Ten spočívá především v úkolu starat se a pečovat o půdu – náš nejdůležitější majetek – a zajistit v dlouhodobém horizontu udržitelnost provozů v námi vlastněných zemědělských podnicích. Víme, že eroze půdy a klimatické změny jsou reálnými hrozbami, i když pro běžného občana to tak možná nevypadá. Proto se naším cílem stalo to, aby půda, na které hospodaříme a o kterou se staráme, byla v každém dalším roce v lepším stavu, než tomu bylo o rok předtím. 

Toho všeho samozřejmě nelze dosáhnout bez významných investic, a proto jsme ihned poté, co jsme začali působit v oblasti zemědělství, vyhodnotili stávající situaci a investovali do nových strojů, technologie a oprav. Také jsme začali konsolidovat půdní fond, na kterém hospodaříme, a to hlavně nákupem zemědělských pozemků. Pokud byste měli zájem prodat nám Vaši půdu nebo nám ji svěřit formou nájmu, velmi rádi si Vás vyslechneme a učiníme Vám férovou nabídku. Půdu kupujeme pouze tam, kde hospodaříme. Jiná katastrální území nás nezajímají, nejsme totiž spekulanti. 

Naší vizí je úspěšně kombinovat zkušenosti z tradiční zemědělské praxe s novými koncepty moderního managementu (tzv. precizní zemědělství), přirozeně ve vazbě na konkrétní podmínky dané lokality.

 Naším primárním cílem není to, kolik tun obilí sklidíme nebo kolik hektolitrů mléka vyprodukujeme, ale spíše to, zda po sobě zanecháme zemi v lepším stavu, než jsme ji získali. Upřímně doufám, že další generace, které přijdou po nás, to budou vnímat alespoň z části stejně jako my.

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva

Ukázka z jednoho báječného teambuildingu manažerů této skvělé firmy.